Inschakelen van de bergreddingsdienst

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om zelfstandig het gebied uit te komen. Er zijn crisissituaties denkbaar waarin je zo snel mogelijk naar een ziekenhuis moet worden vervoerd. Ben je ver van de bewoonde wereld, midden tussen twee hutten en kun je geen hulp van een passerende sneeuwscooter krijgen, dan zul je de bergreddingsdienst moeten inschakelen. Er zijn veel plekken in de Scandinavische bergen zonder mobiel bereik. Je zult in dat geval naar een hut met noodtelefoon moeten gaan.

Bereid je voor op een crisissituatie

Bij de voorbereiding van je tocht zoek je uit waar deze voorzieningen zijn en ook bespreekt je vooraf met je tochtgenoten een taakverdeling in het geval van een dergelijk incident. Een scenario kan zijn dat de twee snelste skiërs naar de dichtstbijzijnde hut snellen, terwijl de rest van de groep zich bekommert om het welzijn van het slachtoffer. Uiteraard zorgt de rest van de groep ook goed voor zichzelf. De personen die hulp gaan halen moeten in staat zijn om de locatie van het slachtoffer exact door te geven (het liefst met behulp van een GPS).

Communicatieapparatuur

Wil je een dergelijk langdurig scenario van hulp halen voorkomen (je bent maar met z’n tweeën, je kunt in je tocht op zeer grote afstand komen van een noodtelefoon, of je accepteert überhaupt dit tijdverlies niet) dan zul je apparatuur moeten meenemen waarmee je kunt communiceren met de bergredding. Dit kan zijn een satelliettelefoon (ook te huur), een Garmin InReach Mini (tweewegcommunicatie mogelijk via SMS) of Spot Satellite Messenger (éénwegcommunicatie mogelijk via vooraf ingesteld bericht). Zoek tijdens de planning van de tocht uit wat het telefoonnummer is waarmee je de bergreddingsdienst kunt contacteren.

Lees ook het blog over “bereikbaar in de bergen”.

De bergreddingsdienst kan uren op zich laten wachten. Zorg dat je in dit noodgeval een immobiel slachtoffer warmte en beschutting kunt bieden, bijvoorbeeld met een bothy en een slaapzak, en eerste hulp kunt verlenen.

Reisverzekering

Een evacuatie per helikopter is een prijzige aangelegenheid. Sluit daarom een goede reisverzekering met bergsportdekking af. Informeer bij je verzekering in geval van twijfel. Een goede reisverzekering is die van de NKBV (lidmaatschap verplicht).

Verzamel tijdens de voorbereiding alle gegevens van je groepsleden die in geval van een noodsituatie goed van pas zullen komen (naam en geboortedatum, polisnummer en telefoonnummer reisverzekering, telefoon contactpersoon thuis, etc). Zorg dat je deze informatie bij de hand hebt tijdens het halen van hulp.


< Terug naar Risico’s en Veiligheid